چقدر تنهام خسته

 

شنیده ام عزم سفر کرده ای

 

هوای دلدار دگر کرده ای

 

مهر مرا ز سر بدر کرده ای

 

تورو به خدا اگه میشه تنها نرو

 

اونجا که میری نمیدونم کجاست

 

زمین شادیه یا جای غماست

 

خاک غریبه هست و یا آشناست

 

بگذر از این سفر تو بی من نرو

 

به راه دور نرو تو افسرده شی

 

رنج سفر نبینی آزرده شی

 

گُلی میترسم که تو پژمرده شی

 

تورو به خدا اگه میشه تنها نرو

 

بگذر از این سفر تو بی من نرو

 

شنیده ام عزم سفر کرده ای

 

هوای دلدار دگر کرده ای

 

مهر مرا ز سر بدر کرده ای

 

بگذر از این سفر تو بی من نرو

 

شهری که میری نمیدونم کجاست

 

زمین شادیه یا جای غماست

 

خاک غریبه هست و یا آشناست

 

تورو به خدا اگه میشه تنها نرو

 

پادشاه دانلود مرجع آهنگ های جدید

 

به راه دور نرو تو افسرده شی

 

رنج سفر نبینی آزرده شی

 

گُلی میترسم که تو پژمرده شی

 

تورو به خدا اگه میشه تنها نرو

 

بگذر از این سفر تو بی ما نرو

 

شنیده ام عزم سفر کرده ای

 

هوای دلدار دگر کرده ای

 

مهر مرا ز سر بدر کرده ای

 

تورو به خدا اگه میشه تنها نرو


منبع این نوشته : منبع
کرده ,میشه ,تورو ,بگذر ,دلدار ,هوای ,میشه تنها ,هوای دلدار ,گُلی میترسم ,نبینی آزرده ,نمیدونم کجاست ,میری نمیدونم کجاست